BAFTA – Sound Award acceptance speech

|

John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst accept Bohemian Rhapsody’s award for Sound at the EE BAFTA fIlm Awards 2019.


Bohemian Rhapsody Wins Sound | EE BAFTA Film Awards 2019
https://youtu.be/adwrry4f9Dg